ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cám ơn bạn đã đến với YeuHoa.vn. Khi truy cập vào để tham khảo hoặc mua sắm, xin quý khách lưu ý những quy định dưới này!

Quy định chung

  • Việc giao hàng sẽ được thực hiện, khi khách hàng đã thanh toán. Ngoại trừ những trường hợp là khách hàng thân thiết, khách hàng thành viên, khách hàng định kỳ.
  • Khi phát hiện rủi ro có thể xảy ra, đặc biệt là trong các vấn đề thanh toán, giao hàng,… Chúng tôi có quyền từ chối ngay cả khi giao dịch đã diễn ra.

Việc sử dụng tài khoản được Yeuhoa.vn quy định đối với người sử dụng thuộc những trường hợp sau:

  • Là người mua hàng, khách hàng
  • Là chính người đã đăng ký tài khoản đó.
  • Chúng tôi có quyền từ chối nếu xét thấy tài khoản đó là không phù hợp.

Tài khoản

Khi mua hàng tại Yeuhoa.vn thì quý khách được khuyến khích là đăng ký tài khoản nhằm giúp chúng tôi xử lý đơn hàng cũng như yêu cầu của quý khách một cách chính xác và nhanh nhất.

Ngoài ra, khi đăng ký tài khoản tại Yeuhoa.vn thì sẽ được cung cấp các thông tin khuyến mãi, được tham gia tích lũy điểm cùng nhiều quyền lợi khác.

Trường hợp nếu như thông tin quý khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc sai thông tin dẫn đến việc giao hàng trễ hoặc không thể giao hàng cho quý khác , do đó những trường hợp như vậy chúng tôi có quyền từ chối phục vụ.

Quyền lợi và bảo mật thông tin của bạn

Trong trường hợp khi truy cập vào www.yeuhoa.vn, quý được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi hoàn toàn được bảo mật.

Nếu như quý khách hàng đăng ký tài khoản tại Yeuhoa.vn; quý khách hàng có trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của tài khoản quý khách hàng và đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của quý khách hàng.

Trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ Yeuhoa.vn

Quý khách không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất kỳ hành vi nào thiếu ý thức văn hóa đối với người khác.

Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc thành viên Ban Quản Trị Yeuhoa.vn.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu trang web Yeuhoa.vn.

Cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc thành viên của Ban Quản Trị Yeuhoa.vn.

Trách nhiệm và quyền lợi của Yeuhoa.vn

Trong một số trường hợp phát sinh ngoài ý muốn hoặc trường hợp bất khả kháng, Yeuhoa.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại Yeuhoa.vn mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Yeuhoa.vn

Danh Mục